Mikä on lattialievitys?

Mikä on lattialievitys?

Useat ihmiset saattavat nähdä lattiarajatuksen monimutkaisena asiana, mutta itse asiassa se on erittäin tärkeä ja hyödyllinen käsite. Tässä artikkelissa keskustelemme yksityiskohtaisesti asioista, kuten siitä, mikä on lattiarajautus, miten se perustetaan ja mitä eroja on lattiarajattuuden ja lattian omistajuuden välillä.

Lattiarastutus ja lattian omistus: kaksi erilaista käsitettä

Mikä on lattialievitys?

Kerrosrajautus ja kerrosomistus ovat kaksi erillistä käsitettä, jotka liittyvät rakennusten tai rakenteiden omistukseen ja käyttöön. Vaikka ne saattavat ensi silmäyksellä tuntua samanlaisilta, niillä on itse asiassa merkittäviä eroja.

Mitä on tasainen omistus?

Tasainen omistus tarkoittaa rakennuksen jakamista itsenäisiin osiin ja erillisten kiinteistöjen omistamista näille itsenäisille osille. Jokainen itsenäinen osa kuuluu omalle omistajalleen ja kirjataan erilliseen omaisuuskirjaan. Näissä asunnoissa asuvia ihmisiä pidetään asuntojensa täysimääräisinä omistajina, joten heillä on täysi oikeus asuntoihinsa.

Mikä on lattialievitys?

Pohjarajautus on käsite, joka mahdollistaa rakennuksen rakentamisen tontille ja rakennuksen omistajien osuuden maasta. Toisin sanoen rakennuksen omistajilla on sen lisäksi, että he ovat itsenäisten osien omistajia, myös tietty maaosuus sen maan omistajina, jolla rakennus sijaitsee. Kerrosrahvi, omistusoikeuskirja ja maarekisterin pääosasto. Se on eräänlainen omistusoikeuskirja, jonka on antanut.

Kuinka perustaa lattiarasiistus?

Mikä on lattialievitys?

Pohjarajautus on eräänlainen omistusoikeuskirja, joka vahvistetaan rakennuksen rakentamisen yhteydessä. Tässä ovat vaiheet lattiarasituksen muodostamiseen:

 • Sopimus maanomistajien kanssa: Ensimmäinen askel on tehdä sopimus maanomistajien välillä. Tässä sopimuksessa tulee mainita, mitä itsenäisiä osia rakennuksen rakentamisalueelle muodostetaan ja mitkä ovat omistajien maa-osuudet.
 • Lattiarahoituskirjan antaminen: Tämän jälkeen laaditaan tämän sopimuksen mukainen lattiarajautuskirja. Tästä omistuskirjasta käy ilmi asunnonomistajien maa-osuudet rakennuksen valmistumisen jälkeen.
 • Itsenäisten osien asiakirja: Kun rakennuksen rakentaminen on valmis, jokaisesta erillisestä osasta laaditaan erilliset omistuskirjat, jotka annetaan asunnon omistajille.

Erot lattiarajauksen ja lattian omistuksen välillä

Mikä on lattialievitys?

Tärkeimmät erot lattian helpotuksen ja lattian omistuksen välillä ovat seuraavat:

 • Omistusoikeuden omistaja: Asuntojen omistajat ovat itsenäisten osien täysomistajia, mutta lattiaratutteiden omistajat ovat sekä itsenäisiä osien omistajia että maanomistajia.

 • Omistuskirjatyyppi: Asunnon omistusoikeus on järjestelmä, jossa asunnoille myönnetään erilliset omistuskirjat, mutta kerrosrajatutus on koko rakennukselle myönnetty omistuskirja.

 • Käyttöoikeus: Asunnonomistajat voivat käyttää asuntoaan haluamallaan tavalla, mutta kerrosratutteen omistajia koskevat tietyt rajoitukset, kuten lisärakennuksen rakentaminen tontille.

Lattiakosketin edut

Mikä on lattialievitys?

Lattiarauta on edullinen vaihtoehto varsinkin kerrostalojen rakentamisen yhteydessä. Tässä on joitain lattian helpotuksen etuja:

 • Maaosuus: Kerrosrajattuma tarjoaa rakennusten omistajille mahdollisuuden määrätä ja hallita maa-osuuksiaan.

 • Helppo hallinta: Lattiasastaatti helpottaa hallintaa, koska se on rakennuksen omistajien väliseen sopimukseen perustuva järjestelmä.

 • Pienemmät kustannukset: Lattian rauhoitusasiakirjan antaminen on taloudellisempaa kuin erillisen omistusoikeuskirjan hankkiminen itsenäisille osille.

Missä tilanteissa lattiarajausta ja lattiaomistusta käytetään?

Mikä on lattialievitys?

Lattiarasitetta ja kerrosomistusta käytetään eri tarpeiden ja projektien mukaan. Tässä on näiden kahden käsitteen käyttöalueet:

 • Lattiarastutus: Sitä käytetään yleensä monikerroksisten asuntojen, tonttien tai sekakäyttöisten rakennusten rakentamiseen. Tällaisissa projekteissa lattiarajaus on edullinen, jos tontilla on useampi kuin yksi itsenäinen osio.

 • Kerroksen omistus: Se on suositeltava järjestelmä pienempiin rakennuksiin, huvilatyyppisiin asuntoihin ja työpaikkoihin. Asunnon omistusta käytetään tapauksissa, joissa jokaisella itsenäisellä osastolla on oltava erillinen kiinteistöomistus.

Kerrosvapautuksen ja kerroksen omistuksen suhde

Mikä on lattialievitys?

Kerrosratsutti ja asuntoomistus, pohja Joissain tapauksissa ne löytyvät yhdessä samasta rakennuksesta. Esimerkiksi sekarakennuksissa voi olla sekä liikkeitä (lattiaomistus) että asuntoja (lattiarasti). Molemmat järjestelmät voivat olla sopusoinnussa samassa rakennuksessa.

Johtopäätös

Kerrosrajautus ja asunnon omistus ovat kaksi eri käsitettä, jotka vastaavat erilaisia omistustarpeita. Rakennusprojektisi ominaisuuksista ja tavoitteista riippuen sinun tulee harkita huolellisesti, minkä järjestelmän valitset. Lattiaservituutti on järjestelmä, joka suojaa maanomistajien oikeuksia maalla toteutettavissa hankkeissa, joten se on ihanteellinen vaihtoehto erityisesti suurille tonteille ja kerrostaloille. Pienemmissä kohteissa ja monikäyttöisissä rakennuksissa asuntoomistus suositaan.

On tärkeää kuulla asiantuntijaa ymmärtääksesi paremmin molempia järjestelmiä ja valitaksesi projektiisi parhaiten sopivan. Muista, että jokaisella projektilla on omat ainutlaatuiset piirteensä. Heillä on tarpeita ja he tarvitsevat oikean omistusoikeuden. Oman valinnan valitseminen voi auttaa estämään monia ongelmia pitkällä aikavälillä.

Tässä artikkelissa keskustelimme yksityiskohtaisesti eroista lattian helpotuksen ja lattian omistajuuden välillä ja siitä, miten molemmat järjestelmät toimivat. Voit käyttää näitä tietoja tehdäksesi oikean päätöksen rakennusprojekteissasi.

Julkaistu 10 marras 2023 18:34, Päivitetty 06 marras 2023 15:50
Comments
Write Comment
You have to register to comment. You can also login.